اخبار گروه معارف اسلامی

تشکیل شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-6:15

پیش از ظهر چهارشنبه 16 بهمن ماه سال جاری شورای عمومی گروه معارف اسلامی با دستور جلسه انتخاب مدیر گروه برای دوره دوساله ؛ با حضور تمام اعضاء شورا و جناب آقای دکتر نصر، معاون محترم اداری مالی دانشکده به عنوان نماینده دانشکده تشکیل گردید و جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر غلامی دهقی به عنوان مدیر جدید گروه  با اکثریت آرا انتخاب و از زحمات صادقانه و بی شائبه جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر مومنی در طول مدت 8 ساله مدیریت مدبرانه ایشان تقدیر و تشکر گردید.

تشکیل کمیته تخصصی انقلاب اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/12-6:21

کمیته تخصصی انقلاب اسلامی با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت" روزسه شنبه 1بهمن ماه سال جاری در تالارجلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار گردید.

تشکیل کمیته تخصصی تاریخ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/06-8:54

کمیته تخصصی تاریخ با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت" روزدو شنبه 30 دی ماه سال جاری در تالارجلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده و جمعیت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-9:26

کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده و جمعیت ( درس تفسیر قرآن و...)با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت" روزیک شنبه 29 دی ماه سال جاری در تالارجلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته تخصصی مبانی اسلام

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-9:24

کمیته تخصصی مبانی نظری اسلام( درس اندیشه اسلامی 1و2...) با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت" روز  شنبه 28 دی ماه سال جاری در تالارجلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته تخصصی منابع اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-6:22

 کمیته تخصصی منابع اسلامی( درس تفسیر قرآن و...) با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت" روز سه شنبه 24 دی ماه سال جاری در تالارجلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار گردید.

شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-11:55

جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی چهارشنبه 11 دی ماه سال جاری  با حضور مدیرمحترم گروه و اعضاء شورا در تالارجلسات معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی با دستور جلسه : برنامه ریزی آموزشی گروه برای نیمسال دوم 99-98 تشکیل گردید.

جلسه شورای هسته پژوهشی دین و سلامت

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-11:31

جلسه  شورای پژوهشی دین و سلامت گروه معارف اسلامی ؛ روز چهارشنبه 4 دی ماه سال جاری با حضور اعضاء و با دستور جلسه : بررسی طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت" در تالار جلسات معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه معارف اسلامی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir