کتابخانه

برگزاری همایش

تاریخ ایجاد چ, 29/02/1395 - 12:12

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کاربران کتابخانه های دانشگاه

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار می کند

آدرس انتشارات کتاب

تاریخ ایجاد س, 31/01/1395 - 13:35

لیست و آدرس ناشرین کتب پزشکی شرکت کننده  در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

Subscribe to RSS - کتابخانه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir