اخبار گروه کودکان

تاریخ آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/26-9:20

آزمون اکسترنی در روز چهارشنبه رأس ساعت 13 در کلاس درس شماره یک واقع در طبقه اول مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

کارگاه جنرال اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/12-10:42

کارگاه جنرال اطفال در روز دوشنبه مورخ 1396/6/20 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد و کارورزانی دوره های قبلی امکان شرکت در این کارگاه را ندارند و تاریخ تشکیل کارگاه بعدی متعاقباً اعلام می گردد.

زمان و تاریخ آزمون کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-9:06

آزمون پایان دوره کارورزی در روز پنج شنبه مورخ 1396/6/30 رأس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-11:09

کلاس توجیهی اکسترنی ساعت 7:45 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/6/1 در کلاس درس زیرزمین بیمارستان امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-5:47

آزمون اکسترنی مردادماه در روز چهارشنبه مورخ 1396/5/31 رأس ساعت 12 در کلاس درس شماره یک مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

نمرات دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-7:25

نمرات تئوری و عملی دانشجویان خرداد و تیرماه 1396 در قسمت ارزشیابی دانشجویان قابل مشاهده می باشد.

کارگاه احیاء نوزاد

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-8:29

کارگاه احیاء نوزاد ویژه کارورزان در تاریخ 22 شهریور ماه 1396 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. لازم بذکر است حضور کلیه کارورزان در این کارگاه الزامی است.

کارگاه کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-8:23

کارگاه جنرال کارورزی در تاریخ 19 و 20 شهریورماه 1396 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. لازم بذکر است حضور کلیه کارورزان در این کارگاه دو روزه الزامی است.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir