اخبار گروه کودکان

اهداي جايزه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/19-14:12

جایزه کشوری هجدهمين جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران به آقای دکتر محمدرضا صبری مدير محترم گروه كودكان اهدا گرديد.

راه اندازي رشته فوق تخصصي گوارش كودكان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-7:28

به استناد راي صادره در دويست و پنجاه و ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با راه اندازي رشته فوق تخصصي گوارش كودكان موافقت به عمل آمد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir