اخبار گروه کودکان

کلاس اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/04/17-10:02

کلاس اخلاق پزشکی کارورزان در ساعت 12 روز سه شنبه 96/2/19 در کلاس شماره یک واقع در طبقه اول مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد. لازم بذکر است کلیه کارورزان موظف به شرکت در این کلاس می باشند.

زمان امتحان میان ترم دانشجویان

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/04/23-13:21

امتحان میان ترم دانشجویی رأس ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 96/2/6 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد. لازم بذکر است کلیه مباحث ارائه شده تا پایان روز 96/1/29 و مباحث خودخوان براساس برنامه درسی جزء امتحان خواهد بود.

محل برگزاری کلاس دانشجوی 96/2/7

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/04/10-7:22

کلاس دانشجویی مورخ 96/2/7 در کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

کلاس دانشجویی96/2/7

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/04/05-13:57

کلاس های دانشجویی مورخ 96/2/7 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد و شماره کلاس متعاقباً اعلام می گردد.

امتحان میان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/04/05-13:54

امتحان میان ترم دانشجویی از تاریخ 96/2/16 به تاریخ 96/2/6 تغییر یافت.

امتحان پایان دوره اکسترنی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:32

امتحان پایان دوره اکسترنی اسفندماه رأس ساعت 8/30 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25 در کلاس درس شماره 1 مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir