اخبار گروه کودکان

توديع دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-11:06

جلسه توديع دستياران فارغ التحصيل 97 گروه كودكان روز چهارشنبه به تاريخ 97/7/4 راس ساعت 8 صبح در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون كارورزان تابستان 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-9:26

آزمون پايان بخش كارورزان در روز سه شنبه به تاريخ 97/6/27 راس ساعت 11 در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-8:19

نمرات نهايي عملي در نرم افزار سما قابل مشاهده است.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/28-10:52

نمرات نهايي آسكي بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-8:27

كلاس كارورزان گروه در روزهاي پنجشنبه به تاريخ هاي 97/5/25 و 97/6/1 برگزار نمي گردد.

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-7:44

كلاس كارورزان گروه در روز پنجشنبه به تاريخ 97/5/18 برگزار نمي گردد.

كارگاه هورمون رشد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-2:46

كارگاه هورمون رشد روز پنجشنبه به تاريخ 97/5/11 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) ويژه دستياران گروه برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-9:52

نتايج نهايي آزمون تئوري كارآموزان 1 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان