اخبار گروه کودکان

كارگاه ژورنال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-3:29

كارگاه ژورنال ويژه اعضاء محترم هيأت علمي در روز پنج شنبه به تاريخ 97/5/4 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد. شايان ذكر است شركت دستياران در اين كارگاه بلامانع است.

آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-2:58

آزمون تئوري روز شنبه به تاريخ 97/4/30 و آزمون آسكي روز يكشنبه به تاريخ 97/4/31 راس ساعت 12 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

كارگاه احياء نوزاد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-9:28

كارگاه احياء نوزاد كارورزان گروه كودكان در تابستان 97، روزهاي سه شنبه 2 و شنبه 20 مرداد ماه از ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار و كارورزان طبق برنامه در دو گروه موظف به شركت در اين كارگاه مي باشند.

كارگاه احياء كودك

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-9:26

كارگاه احياء كودك كارورزان گروه كودكان در تابستان 97، روزهاي شنبه 9 و يكشنبه 10 تير از ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار و  كليه كارورزان موظف به شركت در اين كارگاه مي باشند.

آزمون كارورزان بهار 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-5:46

آزمون پايان بخش كارورزان بهار 97 در روز پنجشنبه به تاريخ 97/3/31 راس ساعت 11 در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-10:42

نمرات نهايي تئوري پايان ترم كارآموزي 1 ارديبهشت ماه 97 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي، كارآموزي 1، ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-5:23

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به انضمام برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي، تخصصي و كارورزان اعلام گرديد.

آزمون پايان ترم كارآموزي 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-7:34

آزمون تئوري پايان ترم روز دوشنبه 97/2/31 راس ساعت 10 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir