اخبار گروه کودکان

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-9:00

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه فروردین لغایت خرداد 98 روز پنجشنبه به تاریخ 98/3/30 از ساعت 9 لغایت 12 در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

نمرات پایان بخش کارآموزی 1

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-10:52

نمرات پايان بخش كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

همکار محترم سرکار خانم دکتر دهقان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-11:43

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

نمرات آزمون آسکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-7:59

نمرات آزمون آسکی دستیاران در اسفند ماه 97 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- تخصصي- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

کلاس کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/18-7:54

با توجه به برگزاری آزمون دستیاران در روز پنجشنبه به تاریخ 98/2/19 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی، کلاس کارورزان در این تاریخ برگزار نشده و کلیه کارورزان موظف به حضور تمام وقت در بخش می باشند. ضمناً استفاده از مرخصی امکان پذیر نمی باشد.

آزمون KFP کشوری دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/16-8:55

آزمون KFP کشوری دستیاران گروه کودکان در روز پنجشنبه به تاریخ 98/2/19 راس ساعت 9 صبح در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

همکار محترم سرکار خانم دکتر بابایی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-6:56

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/22-10:05

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه دی لغایت اسفند 97 روز پنجشنبه به تاریخ 97/12/23 راس ساعت 9 صبح در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir