اخبار گروه کودکان

آزمون كتبي دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-11:56

آزمون كتبي نوبت دوم دستياران در روز پنجشنبه به تاريخ 97/1/30 راس ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون آسكي دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-8:16

آزمون آسكي ايستگاهي دستياران روز پنجشنبه به تاريخ 96/12/24 از ساعت 8 صبح لغايت 13 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

آزمون كارورزي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-8:15

آزمون پايان بخش كارورزان گروه كودكان در زمستان 96 روز چهارشنبه به تاريخ 96/12/23 راس ساعت 12 در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

زمان آزمون آسکی و پایان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/23-11:44

آزمون پایان ترم کتبی دانشجویی در روز پنج شنبه مورخ 1396/10/28 رأس ساعت 10 صبح در دانشکده پزشکی و آزمون آسکی دانشجویی در روز شنبه مورخ 1396/10/30 رأس ساعت 8 صبح در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

انتخاب خانم دكتر رويا كليشادي به عنوان محقق برگزيده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-7:29

مراسم بيست و سومين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در تاريخ 1396/10/25 در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار و از استاد محترم سركار خانم دكتر كليشادي به عنوان محقق برگزيده رتبه اول كميته علوم باليني و سلامت تقدير مي گردد.

کلاس های دانشجویی 1396/9/30

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-11:55

کلیه کلاس های دانشجویی روز پنج شنبه مورخ 1396/9/30 در کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

تاریخ امتحان میان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-11:52

تاریخ امتحان میان ترم دانشجویی در روز شنبه مورخ 1396/10/2 راس ساعت 12 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

تاریخ امتحان کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-11:50

امتحان کتبی کارورزی در روز چهارشنبه مورخ 1396/9/29 رأس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir