اخبار گروه کودکان

امتحان كارورزي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:06

امتحان پايان بخش كارورزان گروه در پاييز 97 روز پنجشنبه به تاريخ 97/9/29 راس ساعت 8 صبح در محل تالار دكتر نفيسي (كتابخانه سابق) دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

همكار محترم سركار خانم دكتر عمادالاسلامي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-6:56

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

درگذشت آقاي دكتر فقيهي نيا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-6:08

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت استاد گرامی جناب آقاي دكتر جمال فقيهي نيا را به کلیه اساتید، فراگیران و جامعه پزشکی تسلیت عرض نموده و برای ایشان از درگاه خداوند منان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-10:18

شوراي پژوهشي گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/9/6 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-12:42

آزمون پايان ترم كارآموزان بخش اطفال در مهر لغايت آبان ماه 97 روزهاي سه شنبه به تاريخ 97/8/29 (تئوري) و چهارشنبه به تاريخ 97/9/30 (آسكي) در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/20-8:02

شوراي گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/8/22 از ساعت 11 لغايت 13 در محل تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-10:18

شوراي پژوهشي گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/8/15 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس زيرزمين مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

كارگاه كشوري احيا كودكان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-7:10

كارگاه كشوري احيا كودكان از روز يكشنبه به تاريخ 97/7/29 لغايت روز پنجشنبه به تاريخ 97/8/3 به مدت 5 روز با ميزباني گروه كودكان در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir