اخبار گروه کودکان

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-14:12

نمرات نهايي تئوري پايان ترم كارآموزي 1 ارديبهشت ماه 97 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي، كارآموزي 1، ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:53

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به انضمام برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي، تخصصي و كارورزان اعلام گرديد.

آزمون پايان ترم كارآموزي 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:04

آزمون تئوري پايان ترم روز دوشنبه 97/2/31 راس ساعت 10 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:03

نمرات تئوري ميان ترم كارآموزي 1 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي، كارآموزي 1، ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:02

آزمون تئوري روز يكشنبه به تاريخ 97/2/30 و آزمون آسكي روز دوشنبه به تاريخ 97/2/31 راس ساعت 12 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

آزمون كارگاه كارورزي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-14:08

بدينوسيله به اطلاع كليه كارورزان بهار 97 گروه كودكان مي رساند آزمون كارگاه احياء كودك كه در تاريخ هاي 28 لغايت 97/1/29 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار گرديد، در روزهاي 27 لغايت 97/3/28 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

آزمون KFP

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-11:59

آزمون KFP دستياران گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/2/25 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

كارگاه كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-11:01

كارگاه احياء كودك در روزهاي سه شنبه 97/1/28 و چهارشنبه 97/1/29 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني برگزار و حضور كليه كارورزان گروه در كارگاه مذكور الزامي مي باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir