اخبار گروه کودکان

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-8:19

نمرات نهايي عملي در نرم افزار سما قابل مشاهده است.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/28-10:52

نمرات نهايي آسكي بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-8:27

كلاس كارورزان گروه در روزهاي پنجشنبه به تاريخ هاي 97/5/25 و 97/6/1 برگزار نمي گردد.

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-7:44

كلاس كارورزان گروه در روز پنجشنبه به تاريخ 97/5/18 برگزار نمي گردد.

كارگاه هورمون رشد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-2:46

كارگاه هورمون رشد روز پنجشنبه به تاريخ 97/5/11 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) ويژه دستياران گروه برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-9:52

نتايج نهايي آزمون تئوري كارآموزان 1 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

كارگاه ژورنال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-3:29

كارگاه ژورنال ويژه اعضاء محترم هيأت علمي در روز پنج شنبه به تاريخ 97/5/4 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد. شايان ذكر است شركت دستياران در اين كارگاه بلامانع است.

آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-2:58

آزمون تئوري روز شنبه به تاريخ 97/4/30 و آزمون آسكي روز يكشنبه به تاريخ 97/4/31 راس ساعت 12 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir