اخبار گروه کودکان

کلاس اکسترنی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-9:26

کلیه کلاس های اکسترنی روز پنج شنبه مورخ 1396/7/13 در کلاس درس زیرزمین واقع در مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

فراخوان جشنواره دانشجوي نمونه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/03-10:40

انتخاب خانم دكتر فاطمه فاموري به عنوان پزشك نمونه استان در رشته كودكان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/03-10:29

مراسم بزرگداشت روز پزشك از طرف سازمان نظام پزشكي اصفهان در روز جمعه به تاريخ 96/6/31 برگزار و در اين مراسم از سركار خانم دكتر فاطمه فاموري فوق تخصص گوارش كودكان و عضو هيأت علمي گروه به عنوان پزشك نمونه استان در رشته كودكان تقدير به عمل آمد.

کلاس توجیهی دانشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-12:13

دانشجویان محترم می بایستی پس از ثبت اثر انگشت خود در دفتر گروه واقع در طبقه اول راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/7/1 جهت شرکت در Mourning report و کلاس توجیهی در سالن کنفرانس واقع در طبقه اول مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین(ع) حضور بهم رسانند.

قابل توجه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-12:14

کلیه فراگیرانی که از روز شنبه مورخ 1396/7/1 موظف به حضور در بخش اطفال می باشند، می بایستی رأس ساعت 7/15 دقیقه صبح در دفتر گروه جهت ثبت اثر انگشت حضور بهم رسانند.

کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-12:14

کلاس توجیهی اکسترنی روز شنبه رأس ساعت 7/30 در کلاس درس زیرزمین برگزار می گردد و پس از آن کلیه اکسترن ها موظف به حضور در سالن کنفرانس واقع در طبقه اول رأس ساعت 8 صبح جهت شرکت در Mourning report می باشند، سپس کلاس های تئوری ویژه اکسترنی در کلاس درس زیرزمین برگزار می گردد.

تاریخ آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/26-12:50

آزمون اکسترنی در روز چهارشنبه رأس ساعت 13 در کلاس درس شماره یک واقع در طبقه اول مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

کارگاه جنرال اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/12-14:12

کارگاه جنرال اطفال در روز دوشنبه مورخ 1396/6/20 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد و کارورزانی دوره های قبلی امکان شرکت در این کارگاه را ندارند و تاریخ تشکیل کارگاه بعدی متعاقباً اعلام می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir