اخبار گروه کودکان

کلاس اکسترنی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/10/04-9:26

کلیه کلاس های اکسترنی روز پنج شنبه مورخ 1396/7/13 در کلاس درس زیرزمین واقع در مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

فراخوان جشنواره دانشجوي نمونه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/09/25-10:40

انتخاب خانم دكتر فاطمه فاموري به عنوان پزشك نمونه استان در رشته كودكان

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/09/25-10:29

مراسم بزرگداشت روز پزشك از طرف سازمان نظام پزشكي اصفهان در روز جمعه به تاريخ 96/6/31 برگزار و در اين مراسم از سركار خانم دكتر فاطمه فاموري فوق تخصص گوارش كودكان و عضو هيأت علمي گروه به عنوان پزشك نمونه استان در رشته كودكان تقدير به عمل آمد.

کلاس توجیهی دانشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/09/19-12:13

دانشجویان محترم می بایستی پس از ثبت اثر انگشت خود در دفتر گروه واقع در طبقه اول راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/7/1 جهت شرکت در Mourning report و کلاس توجیهی در سالن کنفرانس واقع در طبقه اول مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین(ع) حضور بهم رسانند.

قابل توجه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/09/19-12:14

کلیه فراگیرانی که از روز شنبه مورخ 1396/7/1 موظف به حضور در بخش اطفال می باشند، می بایستی رأس ساعت 7/15 دقیقه صبح در دفتر گروه جهت ثبت اثر انگشت حضور بهم رسانند.

کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/09/19-12:14

کلاس توجیهی اکسترنی روز شنبه رأس ساعت 7/30 در کلاس درس زیرزمین برگزار می گردد و پس از آن کلیه اکسترن ها موظف به حضور در سالن کنفرانس واقع در طبقه اول رأس ساعت 8 صبح جهت شرکت در Mourning report می باشند، سپس کلاس های تئوری ویژه اکسترنی در کلاس درس زیرزمین برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir