اخبار گروه کودکان

نمرات پايان بخش كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-9:08

نمرات پايان بخش كارآموزان 1 در آذر لغايت دي 97 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

نمرات كارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-12:13

نمرات پايان بخش كارورزان در پاييز 97 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارورزي- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

آزمون پايان ترم كارآموزي 2

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-12:45

امتحان پايان بخش اكسترني در دي ماه 97 روز يكشنبه به تاريخ 97/10/30 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-12:43

آزمون پايان ترم كارآموزان بخش اطفال در آذر لغايت دي ماه 97 روزهاي شنبه به تاريخ 97/10/29 (تئوري) ساعت 12 و يكشنبه به تاريخ 97/10/30 (آسكي) ساعت 13 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

استاد محترم جناب آقاي دكتر صبري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-5:25

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت زهرا(س) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

امتحان كارآموزي 2

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-12:44

امتحان پايان بخش اكسترني در آذر ماه 97 روز پنجشنبه به تاريخ 97/9/29 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

امتحان كارورزي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:06

امتحان پايان بخش كارورزان گروه در پاييز 97 روز پنجشنبه به تاريخ 97/9/29 راس ساعت 8 صبح در محل تالار دكتر نفيسي (كتابخانه سابق) دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

همكار محترم سركار خانم دكتر عمادالاسلامي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-6:56

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir