اخبار گروه کودکان

شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/20-10:32

شوراي گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/8/22 از ساعت 11 لغايت 13 در محل تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:48

شوراي پژوهشي گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/8/15 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس زيرزمين مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

كارگاه كشوري احيا كودكان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-9:40

كارگاه كشوري احيا كودكان از روز يكشنبه به تاريخ 97/7/29 لغايت روز پنجشنبه به تاريخ 97/8/3 به مدت 5 روز با ميزباني گروه كودكان در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

توديع دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-13:36

جلسه توديع دستياران فارغ التحصيل 97 گروه كودكان روز چهارشنبه به تاريخ 97/7/4 راس ساعت 8 صبح در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون كارورزان تابستان 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-12:56

آزمون پايان بخش كارورزان در روز سه شنبه به تاريخ 97/6/27 راس ساعت 11 در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-11:49

نمرات نهايي عملي در نرم افزار سما قابل مشاهده است.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/28-14:22

نمرات نهايي آسكي بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-11:57

كلاس كارورزان گروه در روزهاي پنجشنبه به تاريخ هاي 97/5/25 و 97/6/1 برگزار نمي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir