اخبار گروه کودکان

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:51

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه مهر لغایت آذر 98 روز شنبه به تاریخ 98/9/30 راس ساعت 10 صبح در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی برگزار می گردد.

المپیاد

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-8:18

همایش توجیهی آشنایی با فرآیند برگزاری المپیاد در روز شنبه از ساعت 14 لغایت 17 در تالار زیتون EDC برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/13-8:05

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه تابستان 98 روز دوشنبه به تاریخ 98/6/25 راس ساعت 10 صبح در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

نمرات اخلاق- بهار 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-7:39

نمرات نهایی اخلاق کارورزان بخش کودکان در بهار 98 برای گروه اخلاق دانشکده پزشکی ارسال و بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارورزی- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

نمرات میان ترم کارآموزی 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-7:17

نمرات میان ترم تئوری كارآموزان 1 در خرداد لغايت تیر ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

نمرات نهایی کارآموزی 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:38

نمرات نهایی عملی كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 در سامانه سما ثبت گردید.

نمرات آزمون آسکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:37

نمرات آزمون آسکی كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-9:00

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه فروردین لغایت خرداد 98 روز پنجشنبه به تاریخ 98/3/30 از ساعت 9 لغایت 12 در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir