اخبار گروه کودکان

کلاس دانشجویی96/2/7

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/16-10:27

کلاس های دانشجویی مورخ 96/2/7 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد و شماره کلاس متعاقباً اعلام می گردد.

امتحان میان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/16-10:24

امتحان میان ترم دانشجویی از تاریخ 96/2/16 به تاریخ 96/2/6 تغییر یافت.

امتحان پایان دوره اکسترنی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-8:02

امتحان پایان دوره اکسترنی اسفندماه رأس ساعت 8/30 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25 در کلاس درس شماره 1 مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

امتحان پایان دوره کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/18-10:36

امتحان پایان دوره کارورزی رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/12/19 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/26-8:03

با توجه به تغيير تاريخ آزمون پيش كارورزي از 95/12/5 به 95/12/19 از طرف وزارت متبوع، آزمون آسكي دستياران گروه از روز پنجشنبه به تاريخ 95/12/19 به روز يكشنبه به تاريخ 95/12/22 تغير يافت.

پژوهشگر برجسته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-9:24

اساتید محترم سركار خانم دكتر مهين هاشمي پور و سركار خانم دكتر رويا كليشادي به عنوان پژوهشگران برجسته دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انتخاب گردیدند.

اهداي جايزه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/19-11:42

جایزه کشوری هجدهمين جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران به آقای دکتر محمدرضا صبری مدير محترم گروه كودكان اهدا گرديد.

راه اندازي رشته فوق تخصصي گوارش كودكان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-4:58

به استناد راي صادره در دويست و پنجاه و ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با راه اندازي رشته فوق تخصصي گوارش كودكان موافقت به عمل آمد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir