اخبار گروه کودکان

محل برگزاری کلاس دانشجوی 96/2/7

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/01/21-7:22

کلاس دانشجویی مورخ 96/2/7 در کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

کلاس دانشجویی96/2/7

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/16-13:57

کلاس های دانشجویی مورخ 96/2/7 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد و شماره کلاس متعاقباً اعلام می گردد.

امتحان میان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/16-13:54

امتحان میان ترم دانشجویی از تاریخ 96/2/16 به تاریخ 96/2/6 تغییر یافت.

امتحان پایان دوره اکسترنی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:32

امتحان پایان دوره اکسترنی اسفندماه رأس ساعت 8/30 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25 در کلاس درس شماره 1 مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

امتحان پایان دوره کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/18-13:06

امتحان پایان دوره کارورزی رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/12/19 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/26-10:33

با توجه به تغيير تاريخ آزمون پيش كارورزي از 95/12/5 به 95/12/19 از طرف وزارت متبوع، آزمون آسكي دستياران گروه از روز پنجشنبه به تاريخ 95/12/19 به روز يكشنبه به تاريخ 95/12/22 تغير يافت.

پژوهشگر برجسته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-11:54

اساتید محترم سركار خانم دكتر مهين هاشمي پور و سركار خانم دكتر رويا كليشادي به عنوان پژوهشگران برجسته دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انتخاب گردیدند.

اهداي جايزه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/19-14:12

جایزه کشوری هجدهمين جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران به آقای دکتر محمدرضا صبری مدير محترم گروه كودكان اهدا گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir