اخبار گروه کودکان

کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-14:39

کلاس توجیهی اکسترنی ساعت 7:45 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/6/1 در کلاس درس زیرزمین بیمارستان امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-9:17

آزمون اکسترنی مردادماه در روز چهارشنبه مورخ 1396/5/31 رأس ساعت 12 در کلاس درس شماره یک مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

نمرات دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:55

نمرات تئوری و عملی دانشجویان خرداد و تیرماه 1396 در قسمت ارزشیابی دانشجویان قابل مشاهده می باشد.

کارگاه احیاء نوزاد

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-11:59

کارگاه احیاء نوزاد ویژه کارورزان در تاریخ 22 شهریور ماه 1396 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. لازم بذکر است حضور کلیه کارورزان در این کارگاه الزامی است.

کارگاه کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-11:53

کارگاه جنرال کارورزی در تاریخ 19 و 20 شهریورماه 1396 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. لازم بذکر است حضور کلیه کارورزان در این کارگاه دو روزه الزامی است.

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/04-13:59

امتحان کتبی پایان دوره در روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 راس ساعت 12 و امتحان آسکی در روز شنبه مورخ 96/4/31 راس ساعت 12 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir