اخبار گروه کودکان

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-11:57

كلاس كارورزان گروه در روزهاي پنجشنبه به تاريخ هاي 97/5/25 و 97/6/1 برگزار نمي گردد.

كلاس كارورزي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-11:14

كلاس كارورزان گروه در روز پنجشنبه به تاريخ 97/5/18 برگزار نمي گردد.

كارگاه هورمون رشد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-6:16

كارگاه هورمون رشد روز پنجشنبه به تاريخ 97/5/11 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) ويژه دستياران گروه برگزار مي گردد.

نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-13:22

نتايج نهايي آزمون تئوري كارآموزان 1 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

كارگاه ژورنال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-6:59

كارگاه ژورنال ويژه اعضاء محترم هيأت علمي در روز پنج شنبه به تاريخ 97/5/4 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد. شايان ذكر است شركت دستياران در اين كارگاه بلامانع است.

آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-6:28

آزمون تئوري روز شنبه به تاريخ 97/4/30 و آزمون آسكي روز يكشنبه به تاريخ 97/4/31 راس ساعت 12 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

كارگاه احياء نوزاد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-12:58

كارگاه احياء نوزاد كارورزان گروه كودكان در تابستان 97، روزهاي سه شنبه 2 و شنبه 20 مرداد ماه از ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار و كارورزان طبق برنامه در دو گروه موظف به شركت در اين كارگاه مي باشند.

كارگاه احياء كودك

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-12:56

كارگاه احياء كودك كارورزان گروه كودكان در تابستان 97، روزهاي شنبه 9 و يكشنبه 10 تير از ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار و  كليه كارورزان موظف به شركت در اين كارگاه مي باشند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir