اخبار گروه کودکان

امتحان پایان دوره اکسترنی

تاریخ ایجاد دوشنبه, 23/12/1395 - 10:32

امتحان پایان دوره اکسترنی اسفندماه رأس ساعت 8/30 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25 در کلاس درس شماره 1 مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

امتحان پایان دوره کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 18/12/1395 - 13:06

امتحان پایان دوره کارورزی رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/12/19 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

کارگاه کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 11/12/1395 - 10:16

کارگاه آموزشی کارورزان در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

نمرات کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه, 07/12/1395 - 11:26

کلیه کارورزانی که تا تاریخ 95/12/14 نسبت به تکمیل نمرات راندهای خود اقدام ننمایند، اجازه شرکت در آزمون کتبی مورخ 95/12/19 را نخواهند داشت.

کلاس اکسترنی آقای دکتر نصری

تاریخ ایجاد شنبه, 07/12/1395 - 09:15

کلاس اکسترنی اسهال مزمن روز دوشنبه 95/12/9 رأس ساعت 12/30 در کلاس درس کنار نوار مغز در طبقه اول بیمارستان امام حسین(ع) برگزار می شود.

کلاس نسخه نویسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 04/12/1395 - 13:05

کلاس نسخه نویسی خانم دکتر علامه رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه 95/12/10 در سالن کنفرانس بیمارستان امام حسین(ع) برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir