اخبار گروه کودکان

نمرات اخلاق- بهار 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-7:39

نمرات نهایی اخلاق کارورزان بخش کودکان در بهار 98 برای گروه اخلاق دانشکده پزشکی ارسال و بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارورزی- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

نمرات میان ترم کارآموزی 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-7:17

نمرات میان ترم تئوری كارآموزان 1 در خرداد لغايت تیر ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

نمرات نهایی کارآموزی 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:38

نمرات نهایی عملی كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 در سامانه سما ثبت گردید.

نمرات آزمون آسکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:37

نمرات آزمون آسکی كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-5:21

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه فروردین لغایت خرداد 98 روز پنجشنبه به تاریخ 98/3/30 از ساعت 9 لغایت 12 در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

نمرات پایان بخش کارآموزی 1

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-10:52

نمرات پايان بخش كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

همکار محترم سرکار خانم دکتر دهقان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-11:43

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

نمرات آزمون آسکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-7:59

نمرات آزمون آسکی دستیاران در اسفند ماه 97 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- تخصصي- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir