کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-14:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس توجیهی اکسترنی ساعت 7:45 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/6/1 در کلاس درس زیرزمین بیمارستان امام حسین(ع) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir