کارگاه جنرال اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/12-14:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه جنرال اطفال در روز دوشنبه مورخ 1396/6/20 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد و کارورزانی دوره های قبلی امکان شرکت در این کارگاه را ندارند و تاریخ تشکیل کارگاه بعدی متعاقباً اعلام می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir