کارگاه احیاء نوزاد

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه احیاء نوزاد ویژه کارورزان در تاریخ 22 شهریور ماه 1396 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. لازم بذکر است حضور کلیه کارورزان در این کارگاه الزامی است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir