پژوهشگر برجسته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید محترم سركار خانم دكتر مهين هاشمي پور و سركار خانم دكتر رويا كليشادي به عنوان پژوهشگران برجسته دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انتخاب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir