همکار محترم جناب آقای دکتر قنوات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/29-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir