نمرات نهایی کارآموزی 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات نهایی عملی كارآموزان 1 در فروردین لغايت اردیبهشت ماه 98 در سامانه سما ثبت گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir