نمرات میان ترم کارآموزی 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات میان ترم تئوری كارآموزان 1 در خرداد لغايت تیر ماه 98 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir