نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نتايج نهايي آزمون تئوري كارآموزان 1 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارآموزي 1- ارزشيابي) قابل مشاهده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir