نمرات اخلاق- بهار 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات نهایی اخلاق کارورزان بخش کودکان در بهار 98 برای گروه اخلاق دانشکده پزشکی ارسال و بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- كارورزی- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir