نمرات آزمون آسکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات آزمون آسکی دستیاران در اسفند ماه 97 بر روي سايت گروه قسمت برنامه هاي آموزشي (برنامه هاي آموزشي- تئوري- تخصصي- ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir