كارگاه احياء نوزاد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-12:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كارگاه احياء نوزاد كارورزان گروه كودكان در تابستان 97، روزهاي سه شنبه 2 و شنبه 20 مرداد ماه از ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار و كارورزان طبق برنامه در دو گروه موظف به شركت در اين كارگاه مي باشند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir