كارگاه احياء كودك

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كارگاه احياء كودك كارورزان گروه كودكان در تابستان 97، روزهاي شنبه 9 و يكشنبه 10 تير از ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار و  كليه كارورزان موظف به شركت در اين كارگاه مي باشند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir