شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي پژوهشي گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/8/15 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس زيرزمين مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir