زمان و تاریخ آزمون کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان دوره کارورزی در روز پنج شنبه مورخ 1396/6/30 رأس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir