توديع دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه توديع دستياران فارغ التحصيل 97 گروه كودكان روز چهارشنبه به تاريخ 97/7/4 راس ساعت 8 صبح در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir