تاریخ امتحان میان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ امتحان میان ترم دانشجویی در روز شنبه مورخ 1396/10/2 راس ساعت 12 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir