اهداي جايزه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/19-11:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جایزه کشوری هجدهمين جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران به آقای دکتر محمدرضا صبری مدير محترم گروه كودكان اهدا گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir