امتحان كارورزي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان پايان بخش كارورزان گروه در پاييز 97 روز پنجشنبه به تاريخ 97/9/29 راس ساعت 8 صبح در محل تالار دكتر نفيسي (كتابخانه سابق) دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir