امتحان كارآموزي 2

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-15:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان پايان بخش اكسترني در آذر ماه 97 روز پنجشنبه به تاريخ 97/9/29 راس ساعت 8 صبح در محل كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir