المپیاد

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همایش توجیهی آشنایی با فرآیند برگزاری المپیاد در روز شنبه از ساعت 14 لغایت 17 در تالار زیتون EDC برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir