استاد محترم جناب آقاي دكتر صبري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-5:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت زهرا(س) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir