آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/13-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه تابستان 98 روز دوشنبه به تاریخ 98/6/25 راس ساعت 10 صبح در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir