آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه فروردین لغایت خرداد 98 روز پنجشنبه به تاریخ 98/3/30 از ساعت 9 لغایت 12 در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir