آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارآموزان 2 (اکسترنی) بخش کودکان در آبان 98 روز سه شنبه به تاریخ 98/9/12 راس ساعت 8 صبح در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir