آزمون پایان ترم کارآموزان 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارآموران 1 در مهر لغایت آبان 98 :

آزمون کتبی روز شنبه به تاریخ 98/9/9 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی

آزمون آسکی روز یکشنبه به تاریخ 98/9/10 راس ساعت 12 ظهر در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی

برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir