آزمون پايان ترم كارآموزي 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون تئوري پايان ترم روز دوشنبه 97/2/31 راس ساعت 10 صبح در محل كلاس درس طبقه اول مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir