آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-12:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان ترم كارآموزان بخش اطفال در آذر لغايت دي ماه 97 روزهاي شنبه به تاريخ 97/10/29 (تئوري) ساعت 12 و يكشنبه به تاريخ 97/10/30 (آسكي) ساعت 13 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir