آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-2:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون تئوري روز شنبه به تاريخ 97/4/30 و آزمون آسكي روز يكشنبه به تاريخ 97/4/31 راس ساعت 12 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir