آزمون پايان ترم كارآموزي 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون تئوري روز يكشنبه به تاريخ 97/2/30 و آزمون آسكي روز دوشنبه به تاريخ 97/2/31 راس ساعت 12 در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir