آزمون كارورزان تابستان 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان بخش كارورزان در روز سه شنبه به تاريخ 97/6/27 راس ساعت 11 در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir