آزمون كارورزان بهار 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان بخش كارورزان بهار 97 در روز پنجشنبه به تاريخ 97/3/31 راس ساعت 11 در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir