آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون اکسترنی مردادماه در روز چهارشنبه مورخ 1396/5/31 رأس ساعت 12 در کلاس درس شماره یک مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir