آزمون آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/26-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به تغيير تاريخ آزمون پيش كارورزي از 95/12/5 به 95/12/19 از طرف وزارت متبوع، آزمون آسكي دستياران گروه از روز پنجشنبه به تاريخ 95/12/19 به روز يكشنبه به تاريخ 95/12/22 تغير يافت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir