گروه جراحی مغز واعصاب

گنکره ها و برنامه های آموزشی انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران سال ۱۳۹۸

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/28-23:26

اسلاید های کنفرانس هفتگی دکتر میرحسینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:18

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:14

روز 2شنبه مورخ 98/2/23 جلسه دفاع پایان نامه دستیاران آقایان دکتر حمیدرضا خانی ، دکتر ابوالفضل زارعیان و اینترن آقای دکتر سعید محرم در بیمارستان الزهرا(س) برگزارشد .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:11

به اطلاع می رساند جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/2/4 برگزار و پروپوزال های آقایان دکتر لاری ، دکتر سیدمحمدمهدی میرحسینی ، دکتر سجاد اسدی ، دکتر محمد شرفی ، دکتر سعید سقائی ، دکتر حساس، دکتر موسی زاده و دکتر کرمی مطرح شد .

از دستیاران محترم خواهشمند است جهت اطلاع از مصوبه پرپوزال خود به دفتر گروه مراجعه نمایند.

مصوبه جلسه گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:47

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رساند بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه با حضور عضو محترم هیأت علمی  گروه عفونی آقای دکتر خوروش مقرر شد تجویز آنتی بیوتیک بصورت زیر انجام شود

تجویز سفازولین 2 گرم قبل از عمل  و بعد از عمل بعد از 4 ساعت 2 گرم تا 24 ساعت برای اعمال جراحی زیر 4 ساعت 

 

آزمون آسکی دستیاران جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-7:42

به اطلاع می رساند روز پنجشنبه مورخ 98/2/26 آزمون آسکی دستیاران ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

انواع شانت های بطنی صفاقی موجود در ایران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-19:34

تهیه و طراحی : دکتر میرحسینی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شفیعی

shunt poster

اسلاید های کنفرانس هفتگی، چپتر ۳۷ یومنز

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-19:28

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir