گروه جراحی مغز واعصاب

بازآموزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-9:41

باستحضار میرساند برنامه بازآموزی در بیمارستان شریعتی روز پنجشنبه مورخ 97/8/24 ساعت 8/30 تا 12 برگزار می شود

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-9:40

باستحضار میرساند جلسه شورای گروه روز پنجشنبه مورخ 97/8/3  ساعت 8/30 در دفتر ریاست الزهراء(س) تشکیل می شود.

کلاس آموزشی دکتر اعتمادیفر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-8:53

به اطلاع دستیاران محترم می رساند کلاس آموزشی دکتر اعتمادیفر سه شنبه ها ساعت 7 برگزار می شود . حضور کلیه دستیاران رأس ساعت الزامی است .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-8:52

باطلاع اساتید محترم می رساند جلسه شورای گروه از روز 5شنبه 26 مهر به روز پنجشنبه 3 آبان موکول شد . در ضمن برنامه معارفه دستیاران نیز همان روزانجام می شود.

حلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:48

بدینوسیله باستحضار میرساند جلسه شورای گروه ضمن معارفه دستیاران جدید الورود روز پنجشنبه مورخ 97/7/26  ساعت 8/30 در دفتر مدیر عامل محترم بیمارستان الزهراء(س) برگزار می شود.

جلسه معارفه دستیاران جدید الورود

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:46

جلسه معارفه دستیاران محترم جدید الورود با اساتید محترم گروه جراحی مغزو اعصاب روز پنجشنبه مورخ 97/7/26 ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل محترم بیمارستان الزهراء(س) برگزارخواهد شد.

کسب رتبه اول تا سوم بورد تخصصی سال 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-9:58

بدینوسیله کسب افتخار آمیزبابت موفقیت چشمگیر جهت رتبه اول تا سوم بورد تخصصی رشته جراحی مغزو اعصاب آقایان دکتر محمد حسینی ، دکتر عدیمی و دکتر کمانگر را که متعاقب تلاش بی دریغ و شبانه روزی دستیاران عزیز با توکل به خداوند متعال می باشد را به همه اعضای محترم گروه تبریک عرض می کنیم.

راه اندازی پست الکترونیک جدید دانشگاه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/06/22-7:46

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی گروه می رساند از تاریخ 97/5/23 پست الکترونیک جدید دانشگاه راه اندازی و فعال گردید . لذا مقتضی است با توجه به زمان پیش بینی شده جهت انتقال ایمیلها به بستر جدید توسط کاربران محترم تا تاریخ 97/6/25 در این خصوص اقدام نمایند.در صورت نیاز به راهنمایی و آموزش با شماره تلفن 37928101 تماس حاصل نمایید.

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir