گروه جراحی مغز واعصاب

آزمون کتبی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-11:56

بدینوسیله باستحضار میرساند آزمون کتبی درون بخشی دستیاران در روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 ساعت 7/30 در بیمارستان الزهراء(س) برگزار خواهد شد.

غیبت در کلاس های آموزشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-11:58

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه: شرکت کلیه دستیاران گروه در کلاسهای آموزشی گروه الزامی می باشد و در غیر اینصورت بابت هر جلسه غیبت 2 نمره از نمره ارزیابی رزیدنت کسر خواهد شد . 

 

 

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir