گروه جراحی مغز واعصاب

ابلاغ آقای دکتر شفیعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-12:03

باطلاع می رساند جناب آقای دکتر مهدی شفیعی عضو محترم هیأت علمی گروه جراحی مغزو اعصاب بعنوان مسئول برنامه دستیاری گروه و مسئول ICU جراحی اعصاب بیمارستان الزهراء(س) انتخاب و معرفی شدند .

دستورالعمل رفتار حرفه ای و ارزیابی کارآموزان و کارورزان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-11:59

دستورالعمل ارزیابی رفتارحرفه ای کارآموزان و کارورزان پیوست 1 - پیوست 2 - پیوست 3

کاهش تخلفات و رعایت موارد اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-8:57

سمینار آموزشی ارزیابی تغذیه در بیماران بستری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-8:46

کنگره نوزادان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-10:52

کلاس آموزشی 4 شنبه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-10:43

به اطلاع دستیاران محترم گروه می رساند که 4 شنبه ها از ساعت 7 تا 8 صبح با آقای دکتر اعتمادیفر کلاس تحت موضوع اپی لپسی در بیمارستان الزهراء(س) برگزار می شود.

ابلاغ آقای دکتر صبوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-10:40

طی ابلاغیه از طرف رئیس محترم دانشکده پزشکی ، جناب آقای دکتر صبوری بعنوان معاون گروه جراحی مغزو اعصاب انتخاب شدند .

ابلاغ آقای دکتر صبوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-10:35

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir