گروه جراحی مغز واعصاب

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:13

نامه مدیر عامل محترم مرکز در خصوص تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر بهرام امین منصور به پیوست می باشد

لاگ بوک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/13-9:49

از دستیاران محترم گروه خواهشمند است در اسرع وقت جهت تحویل لاگ بوک خود به دفتر گروه مراجعه نمایند .

برنامه گزارش صبحگاهی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/09-11:05

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه
مورنینیگ ریپورت جراحی اعصاب در بیمارستان الزهراء(س) ، یکشنبه ها ساعت 7 تا 8 صبح در بخش جراحی اعصاب و در بیمارستان کاشانی دوشنبه ها ساعت 7 تا 8 صبح در بخش جراحی اعصاب آن مرکز برگزار می گرددد.

کنفرانس بازآموزی در بیمارستان شریعتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/18-7:56

بدینوسیله باستحضار میرساند کنفرانس بازآموزی مورخ 96/5/19 در بیمارستان شریعتی برگزار می گردد.

میکروسکوپ Hi-tech در گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-9:20

باستحضار میرساند که گروه جراحی مغزو اعصاب در دی ماه سالجاری یک عدد میکروسکوپ با تکنولوژی بسیار بالا (Hi-tech ) که امکان انجام فلورسنت و آنژیوگرافی حین عمل دارد را خریداری و در اتاق عمل بیمارستان الزهراء(س) استفاده خواهد شد .

برنامه بازآموزی ماهیانه گروه جراحی اعصاب در بیمارستان شریعتی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-9:14

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم ، برنامه بازآموزی ماهیانه گروه جراحی مغزو اعصاب سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 8 صبح  در بیمارستان شریعتی برگزار می گردد. حضور کلیه اساتید و دستیاران گروه الزامی است .

آزمون کتبی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:26

بدینوسیله باستحضار میرساند آزمون کتبی درون بخشی دستیاران در روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 ساعت 7/30 در بیمارستان الزهراء(س) برگزار خواهد شد.

غیبت در کلاس های آموزشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:28

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه: شرکت کلیه دستیاران گروه در کلاسهای آموزشی گروه الزامی می باشد و در غیر اینصورت بابت هر جلسه غیبت 2 نمره از نمره ارزیابی رزیدنت کسر خواهد شد . 

 

 

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir